Praktijk voor counselling in Alkmaar

Contact

Contact

Meerdere onderzoeken naar wat de doorslaggevende factor is in succesvolle psychische hulpverlening laten keer op keer zien dat de kwaliteit van de relatie tussen de "hulpverlener" en de cliënt de doorslaggevende factor is. Binnen de benadering van gestalttherapie is juist dit punt, het contact maken met de ander wezenlijk en is daarmee in mijn ogen echt onderscheidend met de vele vormen van hulp en therapie die er zijn.

Een “hulpverlener” die werkt vanuit de gestaltbenadering kijkt dus altijd naar zichzelf en naar zijn (of haar) aandeel in het contact. Hij of zij brengt dit ook, wanneer dat passend is, naar voren waardoor hij of zij minder de expert is en meer de belangrijke ander die de cliënt feedback geeft over diens bestaan of levensvraag.

Zelf reflectie
Contact

Ontmoeting

Voor mij gaat het ruimte geven aan een betekenisvolle ontmoeting nog een stap verder, in die zin dat ik mij bewust geen therapeut noem, maar counsellor (=raadgever). De positie of rol innemen van therapeut (behandelaar) of hulpverlener beïnvloedt het contact zodanig dat dit naar mijn mening een onnodige drempel opwerpt in het contact. De weg wordt dan al geplaveid met "vaste" rollen: jij hebt een probleem, ik heb de oplossing - jij bent niet oké, ik ben oké - jij bent de cliënt, ik de hulpverlener.

Je zou kunnen zeggen dat een ontmoeting pas betekenisvol of wezenlijk is als je iets kunt delen met iemand anders wat je normaal niet zomaar kan, niet doet of niet durft. Ik ben begonnen met een praktijk omdat ik ruimte wil geven aan en veiligheid wil bieden voor zulke ontmoetingen met de overtuiging (omdat ik het zelf zo ervaren heb) dat deze helend kunnen zijn.

Zelf reflectie
Frank Oxener

Frank Oxener

Ik ben geboren in de zomer van 1964, getrouwd met Karin, vader van drie kinderen en grootvader van een kleinkind. Al jong had ik een grote fascinatie voor alles wat met techniek te maken heeft en in mijn werkzame leven is dat ook lang een rode draad geweest. Ik heb tientallen jaren gewerkt in verschillende technische functies als autodidact (eerst in loondienst, later als zelfstandige) in de farmaceutische en petrochemische industrie, in de afvalverwerking, machinebouw en de IT.

Ik heb eigenlijk pas vrij laat ontdekt dat mijn technisch talent voor mij een valkuil werd. Dat wil zeggen ik liet mij beperken door een nogal eenzijdig zelfbeeld, terwijl ik zo veel meer te bieden heb op het vlak van bijvoorbeeld creativiteit, sensitiviteit, betrokkenheid, vriendschap en betrouwbaarheid. Daarnaast en misschien mede daardoor, maar ook als zoon van een kampkind, worstel(de) ik met mijn zelfvertrouwen en sinds de puberteit met periodes van depressie.

Wortels
Strand

Gelukkig heb ik hulp gezocht (en gevonden) in de vorm van therapie. Verdere verdieping middels een tweejarige basisopleiding bij het Instituut voor Psychosynthese Studies en een vervolgstudie ervaringsgerichte hulpverlening bij het Kempler Instituut heeft mij geholpen. Nu, na recent ontdekte inzichten over wat ik nog meer te bieden heb in het leven, wil ik graag als ervaringsdeskundige en counsellor een luisterend oor bieden en mijn perspectief aanreiken in het ontrafelen van vaak blokkerende levensvragen waar een ieder van ons op een zeker moment mee geconfronteerd kan worden.

Contact

Voor vragen of een kennismakingsgesprek neem contact op via:


Mobiel: 06-49416406

Email: frank@oxener.nl

Locatie

Alkmaar