Coachings- en therapiepraktijk in Alkmaar en Den Haag

Contact

Gestalttherapie

Wat mij aanspreekt in gestalttherapie is dat de ontmoeting met de ander centraal staat. Meerdere onderzoeken naar wat de doorslaggevende factor is in succesvolle hulpverlening laten keer op keer zien dat de kwaliteit van de relatie tussen de therapeut en de cliënt essentieel is. Binnen gestalttherapie is juist het contact maken met de ander en/of de omgeving wezenlijk en is daarmee in mijn ogen echt onderscheidend met de vele vormen van hulp en therapie die er zijn.

Een gestalttherapeut kijkt dus altijd ook naar zichzelf en naar zijn aandeel in het contact. Hij of zij brengt dit ook, wanneer dat passend is, naar voren waardoor hij of zij minder de expert is en meer de belangrijke ander die de cliënt feedback geeft over diens bestaan. Een ontmoeting is betekenisvol en kan soms zelfs wezenlijk zijn als je iets kunt delen met iemand anders wat je normaal niet zomaar kan, niet doet of niet durft. Ik ben begonnen met mijn praktijk omdat ik ruimte wil geven aan en veiligheid wil bieden voor zulke ontmoetingen met de overtuiging (omdat ik het zelf zo ervaren heb) dat deze helend kunnen zijn.

Zelf reflectie
Frank Oxener

Frank Oxener

Ik ben geboren op 8 juni 1964, getrouwd met Karin, vader van drie kinderen en grootvader van een kleinkind. Al jong had ik een grote fascinatie voor alles wat met techniek te maken heeft en in mijn werkzame leven is dat ook lang een rode draad geweest. Ik heb tientallen jaren gewerkt in verschillende technische functies als autodidact (eerst in loondienst, later als zelfstandige) in de farmaceutische en petrochemische industrie, in de afvalverwerking, machinebouw en de IT.

Ik heb eigenlijk pas vrij laat ontdekt dat mijn technisch talent voor mij een valkuil werd. Dat wil zeggen ik liet mij beperken door een nogal eenzijdig zelfbeeld, terwijl ik zo veel meer te bieden heb op het vlak van bijvoorbeeld creativiteit, sensitiviteit, betrokkenheid, vriendschap en betrouwbaarheid. Daarnaast en misschien mede daardoor, maar ook als zoon van een kampkind, worstel(de) ik met mijn zelfvertrouwen en sinds de puberteit met periodes van depressie.

Wortels
Strand

Gelukkig heb ik hulp gezocht (en gevonden) in de vorm van therapie. Verdere verdieping middels een tweejarige basisopleiding bij het Instituut voor Psychosynthese Studies heeft mij ook geholpen. Nu, na recent ontdekte inzichten over wat ik nog meer te bieden heb in het leven, wil ik graag als ervaringsdeskundige en gestalttherapeut i.o. een luisterend oor bieden en mijn perspectief aanreiken in het ontrafelen van vaak blokkerende levensvragen waar een ieder van ons op een zeker moment mee geconfronteerd kan worden.

Contact

Voor vragen of een kennismakingsgesprek neem contact op via:


Mobiel: 06-49416406

Email: frank@oxener.nl

Locatie

Alkmaar en Den Haag (een dag in de week)